Типові проблеми, що виникають під час перевірки фізичної особи

Сьогодні давайте розглянемо основні проблеми, які зазвичай виникають у особи під час виконання свого податкового зобов’язання.

Згідно з відомостями Державної Фіскальної Служби, до таких відносять:

Зволікання громадян із декларуванням своїх доходів

Нагадую, що у декларації фізичної особи – платника податку повинні бути задекларовані доходи, отримані ним протягом звітного року, та самостійно визначені податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб за відповідними ставками (18% або 5%) і військового збору за ставкою 1,5%.

Відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухиляння від сплати податків при виплаті заробітної плати

 

Відрахування із заробітної плати – це податки, які утримуються з суми доходу, яка виплачується працівнику, проте їх перерахування до відповідних бюджетів покладено на плечі роботодавця.

Таких податків із зарплати в нашій країні утримується три:

  • ЄСВ (єдиний соціальний внесок) – включає в себе повний соціальний пакет, законодавчо встановлений нашою державою. Цей пакет складається з пенсійного страхування, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності (оплата лікарняних, догляд за дитиною тощо), страхування, пов’язане з виникненням нещасних випадків на виробництві (компенсація повної або часткової втрати працездатності). Ставка ЄСВ для нарахування на заробітну плату найманих осіб та винагороду за договорами цивільно-правового характеру становить 22 %.

За несвоєчасну сплату ЄСВ передбачено накладення штрафу в розмірі 20 % несплачених вчасно сум. Ухилення вiд взяття на облік aбo несвоєчасне подання зaяви прo взяття нa облік платниками єдиного внеску, нa яких не поширюється дія зaкону прo держреєстрацію, тягне за собою штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  • Податок на доходи фізичних осіб – загальнодержавний податок. Основною ставкою є 18 %. Застосовується майже для всіх видів доходів громадян: зарплати, стипендії, заохочувальні виплати, виплати за договорами цивільно-правового характеру тощо.
  • Військовий збір – податок, якій сплачується з місячного (річного) оподаткованого доходу фізичної особи у розмірі 1,5 %.

Отже, розглядаючи на прикладі, працівникові нараховано за повний відпрацьований місяць 3723 грн – мінімальну зарплату.

  1. Рахуємо податок на доходи фізичних осіб: 3723 х 18 % (ставка податку на доходи фізичних осіб) = 670,14 грн;
  2. Рахуємо військовий збір: 3723 х 1,5 % (ставка військового збору) = 55,85 грн;
  3. Рахуємо єдиний внесок: 3723 х 22 % (ставка ЄСВ) = 819,06 грн (внаслідок утримання та виплати ЄСВ підприємцем);
  4. Отже, до виплати працівникові – 2997,01 грн (3723 грн – 670,14 грн – 55,85 грн).

Податкові перевірки, що робити у випадку незгоди

Розглядаючи таке питання, як податкові перевірки, першочергово потрібно зазначити, що існують перевірки планові та позапланові.

Відстеження планових перевірок можливо здійснити за допомогою офіційного веб-ресурсу ДФС, які майже не змінюються протягом усього року. За допомогою планової перевірки зазвичай перевіряються всі господарські операції та операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності за певний період. В цьому випадку платник податків зобов’язаний показати всі документи, що пов’язані з предметом цієї перевірки.

Позапланові перевірки можуть проводитися лише через відповідні підстави, зокрема, у разі:

  • неподання платником податку в установлений законом строк податкової декларації, розрахунки, звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення, якщо їх подання передбачено законом;
  • платником податків подано контролюючому органу уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом;
  • тощо;

Отже, у разі проведення позапланової перевірки, у першу чергу, платник податків має право оцінити наявність підстав для перевірки (документи, які подаються податківцями). Перед допуском варто перевірити направлення, наказ про проведення, копію якого вони зобов’язані надати, та посвідчення службовців. Щодо направлення, воно повинно містити реквізити наказу та причини, у зв’язку з якими здійснюється перевірка. Непред’явлення або пред’явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, є підставою для недопущення службових осіб до проведення перевірки.

Внаслідок цього посадовці мають скласти акт про недопуск та отримати ваш підпис. Цей акт повинен складатися у вашій присутності одразу після недопуску.

При проведенні перевірок забороняється вилучення оригіналів первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (за винятком, наприклад, коли документи могли вилучити правоохоронні органи в межах кримінального провадження).

Результати документальних перевірок оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). Якщо під час перевірки виявлено порушення, складається акт, а якщо порушень немає – довідка. У разі незгоди з висновками акта (довідки) платник зобов’язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він має право подати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки). Такі заперечення та / або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом семи робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях).

Платник податків (його уповноважена особа або представник) має право брати участь у розгляді заперечень або додаткових документів, про що він зазначає у запереченнях або листі про подання додаткових документів. У такому випадку контролюючий орган зобов’язаний надіслати платнику повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечень на акт перевірки не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього таких заперечень , але не пізніше ніж за чотири робочі дні до дня їх розгляду.

Якщо платник не згоден з винесеним рішень контролюючого органу, то він має право на оскарження рішень контролюючих органів за процедурами адміністративного оскарження або в судовому порядку. Тобто подання скарги про перегляд рішення до контролюючого органу вищого рівня або до суду.

Отже, як стверджує Податкова служба США: податок – це ціна, яку потрібно заплатити за можливість жити в цивілізованому суспільстві. Ви можете з цим не погоджуватись, але від цього нікуди не дітись. Тому не зволікайте, ведіть точні записи та оспорюйте рішення контролюючих органів у разі незгоди.

Схожі матеріали