Спроба “опанувати” криптовалюту

Нарешті у ВРУ було зареєстровано проект щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні (№ 9083 від 14 вересня 2018 року). Розробка проекту була зумовлена, по-перше, великою кількістю втрачених коштів. Було підраховано, що громадяни України мають у власності криптовалют та інших віртуальних активів на суму щонайменше 98,7 млрд. грн. По-друге, є потреба в правовому регулюванні даної сфери.

Метою прийняття проекту Закону є:

  • виведення з тіньового ринку великого обсягу операцій;
  • поповнення державного бюджету України шляхом залучення до оподаткування кардинально нового виду доходів фізичних та юридичних осіб – доходів від операцій з віртуальними активами;
  • стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні.

Даний акт був створений за принципом інтеграції вже фактично наявних у суспільстві правовідносини з обігу віртуальних активів до правовідносин суб‘єктів, вже врегульованих податковим законодавством.

Отже, що ж буде передбачати законопроект?

Закріплення на законодавчому рівні базових понять.

Віртуальним активом буде вважатися будь-яка форма запису в рамках розподіленого реєстру записів у цифровій формі, що може використовуватися як засіб обміну, одиниця обліку чи як засіб збереження вартості. Під терміном «віртуальний актив» законодавець розуміє криптовалюти та токен-активи.

Токеном є цифрова одиниця обліку в рамках розподіленого реєстру записів у цифровій формі, який має криптографічний захист. У формі токенів функціонують такі віртуальні активи як криптовалюта – як засіб обміну та збереження вартості та токен-актив, який посвідчує майнові права його власника, що відповідають зобов’язанням емітента.

Майнінг – діяльність платника податків зі здійснення обчислень, направлених на підтримання роботи розподіленого реєстру записів в цифровій формі, в тому числі з метою отримання віртуальних активів.

Що з оподаткування операцій з віртуальними активами?

У сфері оподаткування прибутку підприємств законопроектом передбачений новий вид оподатковуваного прибутку – прибуток від операцій з віртуальними активами.

Він визначається як позитивна різниця між доходом від продажу віртуальних активів (обміну їх на валютні цінності) та витратами на їх придбання та/або майнінг.

Проектом передбачено, що прибуток підприємств від операцій із віртуальними активами з 1 січня 2024 року оподатковуватиметься за базовою ставкою – 18 %. Проте протягом періоду становлення правового регулювання ринку віртуальних активів, автори законопроекту вважають за необхідне тимчасово, до 31 грудня 2024 року, встановити ставку податку на прибуток підприємств для такого виду прибутку на рівні 5 %. Виняток становить прибуток від операцій з токенами-активами, які посвідчують права на товари, до прибутку від операцій з якими застосовується ставка податку інша, ніж до прибутку від операцій з віртуальними активами.

Особливостями вказаних правовідносин є те, що облік доходів та витрат, пов’язаних з операціями з віртуальними активами, платники мають вести окремо від доходів та витрат від іншої діяльності, так само як і визначати фінансовий результат і обчислювати суму податку.

Не ПДВ

Авторами законопроекту запропоновано віднести операції з:

  • емісії токенів-активів;
  • обміну віртуальних активів одного виду на інший, за виключенням постачання, продажу тих токен-активів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об’єктом оподаткування;
  • постачання, продажу віртуальних активів, за винятком постачання, продажу тих токен-активів, що посвідчують права на товари, постачання яких є об’єктом оподаткування, до таких, що не є об‘єктом оподаткування ПДВ.

На думку законотворців, введення в правове поле операцій із віртуальними активами дозволить у 2019-2024 роках додатково залучати до бюджету щонайменше 1,27 млрд. грн щороку.

Отже, на мою думку, будь-яка спроба регулювання криптовалют повинна мати глобальний характер, оскільки віртуальну спільноту, що не має кордонів, досить складно змусити виконувати національні та регіональні правила. Тому вважаю доречним, що Україна долучається до таких країн, як Японія, Австрія, Німеччина, які вже законодавчо “опанували” ринок криптовалюти.

Схожі матеріали