Канцелярське приладдя для підприємства – підстава для сплати ПДФО?

Чи замислювались Ви, які можуть бути податкові наслідки у випадку, якщо підприємство відшкодовує працівнику витрати, здійснені ним при виконанні трудових обов’язків на користь підприємства? Прикладом може бути купівля канцелярії чи палива. Якщо ні, то давайте розбиратись разом.

Надаючи індивідуальну податкову консультацію споживчому товариству в лютому цього року, ДФС дійшла висновку, що в такому разі потрібна сплата ПДФО (і військового збору). Логіка податкової була наступною: оскільки працівником придбання товарів для потреб юр. особи здійснено за рахунок власних коштів, тобто юр. особою попередньо не видавалися кошти під звіт, то сума коштів, виплачених працівнику постфактум за вказані товари, включається до його (як фіз. особи) загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інші доходи та оподатковується на загальних підставах. При цьому зазначена сума коштів не є базою для нарахування єдиного внеску.

Не погоджуючись з таким висновком, товариство подало позов про скасування індивідуальної податкової консультації, посилаючись на те, що вона не містить конкретних відповідей і суперечить законодавству. Суди декількох інстанцій підтримали позивача. І нарешті зараз Верховним Судом було поставлено крапку в даному спорі. Верховний Суд (Касаційний адміністративний суд) відмовив у відкритті касаційного провадження скаргою, визнавши дану справу такою, що є незначною складності та залишити рішення апеляційного та окружного адміністративного суду без змін.

Отже, чому не потрібно сплачувати ПДФО?

Відповідно до Податкового кодексу об’єктом оподаткування резидента є:

  • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
  • доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Базою оподаткування є загальний оподатковуваний дохід, з урахуванням особливостей, визначених Податковим кодексом. При цьому загальний оподатковуваний дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду.

Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Тобто визначальною ознакою доходу платника податку, як об’єкта та бази оподаткування ПДФО, в тому числі у вигляді додаткового блага, є приріст показників фінансового та/або майнового стану платника податку.

Підсумовуючи викладене, суд зазначив, що при виплаті працівнику суми витрат, здійснених ним при виконанні трудових обов’язків на підприємстві (зокрема, купівля канцелярії, палива чи конвертів) такий працівник не отримує доходу, відтак, об’єкт оподаткування з ПДФО відсутній. До речі, аналогічний висновок був викладений у постанові Верховного суду від 13.03.2018 по справі № 826/2226/15.

Отже, компенсація працівникові за витрачені власні кошти на придбання товарів не підлягає оподаткуванню.

Схожі матеріали